跳到內容

旁遮普語

福利資料 ( 旁遮普語 ) ( ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ )

social_security社會保障 ( ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ) 

服務單張ਸੇਵਾ ਪਰਚਾ檔案下載 ( ਫਾਈਲ )
綜合社會保障援助計劃簡介ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾPDF版
公共福利金計劃簡介ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਸਕੀਮPDF版
廣東計劃及福建計劃簡介ਗੁਆਂਗਡੋੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਫੁਜੀਆਨ ਸਕੀਮPDF版
自力更生支援計劃小冊子自力更生支援計劃小冊子PDF版
暴力及執法傷亡賠償計劃單張暴力及執法傷亡賠償計劃單張PDF版
交通意外傷亡援助計劃單張交通意外傷亡援助計劃單張PDF版
緊急救援基金單張緊急救援基金單張PDF版
社會保障上訴簡介社會保障上訴簡介PDF版

family家庭及兒童福利服務 ( ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ) 

服務單張ਸੇਵਾ ਪਰਚਾ檔案下載 ( ਫਾਈਲ )
少數族裔外展隊少數族裔外展隊PDF版
綜合家庭服務中心簡介綜合家庭服務中心簡介PDF版
領養兒童,愛樂融融領養兒童,愛樂融融PDF版
歡迎加入寄養服務歡迎加入寄養服務PDF版
防止自殺服務ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈIPDF版Word版
日間幼兒照顧服務ਡੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂPDF版
制止家庭暴力:
支援虐待配偶/同居情侶受害人的服務
ਅੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੋ:  ਪਤੀ-ਪਤਨੀ / ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਪਿਟਾਏ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂPDF版
  • 安全咭
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡPDF版
及早求助 制止家庭暴力:
為男性受害人提供的服務
及早求助 制止家庭暴力PDF版
為性暴力受害人提供的協助為性暴力受害人提供的協助PDF版
保護家庭及兒童服務課PDF版
  • 最新聯絡資料
ਅਪਡੇਟਡ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀPDF版
保護兒童 你我有責保護兒童 你我有責PDF版
保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議單張 – 兒童及青少年須知ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਸ਼ੱਕੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ
– ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ
PDF版
保護懷疑受虐待兒童多專業個案會議單張 – 家長須知ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਅਤੇ
ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਸ਼ੱਕੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ
– ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ
PDF版
平和關係支援計劃平和關係支援計劃PDF版
共享親職支援中心共享親職支援中心PDF版
意外懷孕了!怎麼辦?意外懷孕了!怎麼辦?PDF版
社會福利署熱線電話 - 即時電話傳譯服務即時電話傳譯服務PDF版
露宿者社會福利支援服務ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼PDF版
臨時收容中心/宿舍/短期宿舍ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈਲਟਰ / ਹੋਸਟਲ / ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲPDF版
短期食物援助服務隊ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਦਲਾਂPDF版

clinical_psychological臨床心理服務 ( ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ) 

服務單張ਸੇਵਾ ਪਰਚਾ檔案下載 ( ਫਾਈਲ )
臨床心理服務ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂPDF版
( 印度 ) ( ਪੰਜਾਬੀ )
کلینیکل نفسیاتی سروسPDF版
( 巴基斯坦 ) ( پنجابی )
幫助孩子渡過創傷事件ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾPDF版
( 印度 ) ( ਪੰਜਾਬੀ )
بالاں دے تکلیف دہ واقعات توں نمبڑنڑ لئی مدد کرناPDF版
( 巴基斯坦 ) ( پنجابی )
危急事故 ‧ 壓力處理ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ – ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨPDF版
( 印度 ) ( ਪੰਜਾਬੀ )
سنگین واقعہ تناؤ دا انتظامPDF版
( 巴基斯坦 ) ( پنجابی )
創傷後壓力症ਪੋਸਟ-ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਕਾਰPDF版
( 印度 ) ( ਪੰਜਾਬੀ )
تکلیف توں بعد دا دباؤPDF版
( 巴基斯坦 ) ( پنجابی )
創傷帶來的離愁別緒:哀傷與處理ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਛੋੜੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ:
ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
PDF版
( 印度 ) ( ਪੰਜਾਬੀ )
تکلیف دہ واقعات توں پیدا ہونڑ والی علیحدگی تے نقصان نقصان تے غم نال نبڑنا
PDF版
( 巴基斯坦 ) ( پنجابی )

medical醫務社會服務 ( ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ) 

服務單張ਸੇਵਾ ਪਰਚਾ檔案下載 ( ਫਾਈਲ )
醫務社會服務ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾPDF版 
( 印度 ) ( ਪੰਜਾਬੀ )
میڈیکل سوشل خدمتاںPDF版 
( 巴基斯坦 ) ( پنجابی )

rehab康復服務 ( ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ) 

服務單張ਸੇਵਾ ਪਰਚਾ檔案下載 ( ਫਾਈਲ )
康復服務ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂPDF版 
( 印度 ) ( ਪੰਜਾਬੀ )
بحالی دی خدمتاںPDF版 
( 巴基斯坦 ) ( پنجابی )
精神健康綜合社區中心精神健康綜合社區中心PDF版
家長/親屬資源中心家長/親屬資源中心PDF版 
( 印度 ) ( ਪੰਜਾਬੀ )
PDF版 
( 巴基斯坦 ) ( پنجابی )

elderly安老服務 ( ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ) 

服務單張ਸੇਵਾ ਪਰਚਾ檔案下載 ( ਫਾਈਲ )
安老服務ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾਵਾਂPDF版
長期護理服務ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂPDF版
安老服務統一評估機制ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀPDF版
保護長者 - 免受虐待ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆPDF版
長者地區中心PDF版
長者鄰舍中心PDF版
長者支援服務隊PDF版
外傭護老培訓計劃ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਯੋਜਨਾ PDF版
「家居為本」長者社區照顧服務
[綜合家居照顧服務 (體弱個案) / 改善家居及社區照顧服務]
ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਮਿਊਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ)
ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ)/ 
ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
PDF版
長者日間護理中心/單位ਕੇਂਦਰ ਅਧਾਰਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਜ਼
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਜ਼ / ਯੂਨਿਟਸ
PDF版
長者暫託服務ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਸਪਾਇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼PDF版
支援照顧者服務ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂPDF版

youth青少年服務 ( ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ) 

服務單張ਸੇਵਾ ਪਰਚਾ檔案下載 ( ਫਾਈਲ )
香港青少年服務、戒毒治療及康復服務及社區發展服務概覽ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰPDF版 
社區支援服務計劃簡介ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮPDF版

offenders違法者服務 ( ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ) 

服務單張ਸੇਵਾ ਪਰਚਾ檔案下載 ( ਫਾਈਲ )
感化服務感化服務PDF版
社會服務令計劃社會服務令計劃PDF版
監管釋囚計劃監管釋囚計劃PDF版
青少年罪犯評估專案小組青少年罪犯評估專案小組PDF版
感化/住宿院舍 屯門兒童及青少年院感化/住宿院舍 屯門兒童及青少年院PDF版
曾違法者及刑釋人士服務曾違法者及刑釋人士服務PDF版
受感化青少年及高危青少年住宿服務受感化青少年及高危青少年住宿服務PDF版

licensing牌照及規管 ( ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ) 

服務單張ਸੇਵਾ ਪਰਚਾ檔案下載 ( ਫਾਈਲ )
院舍外展醫生到診服務院舍外展醫生到診服務PDF版

為少數族裔人士提供的支援和傳譯服務 ( ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ( ਵਿਭਾਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ / ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ) )rru

項目/名稱 ਸੇਵਾ ਪਰਚਾ 檔案下載 ( ਫਾਈਲ )
資料單張 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ PDF版

其他相關資料 / 網站 ( ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਲਿੰਕ )other

項目/名稱ਸੇਵਾ ਪਰਚਾ檔案下載/連結
( ਫਾਈਲ / ਲਿੰਕ )
民政事務總署種族關係組ਰੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂਨਿਟ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ連結
  • 計劃及服務
ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ / ਸੇਵਾਵਾਂ連結
  • 少數族裔人士支援服務中心
ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ連結
  • 刊物
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ連結
平等機會委員會ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ連結
促進種族平等行政指引ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼連結
  • 安排的傳譯及翻譯服務
ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈPDF版
促進少數族裔平等權利的現行及計劃中的措施 - 社會福利ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ - ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣPDF版

至頂